Doç.Dr. Hasan ÖZKAYNAK

Ders

Kodu

T

U

L

Ulusal Kredi

AKTS

Yapısal Deprem Mühendisliği

582058104810520

3

0

0

3

6

 

Dersin Türü

Seçmeli - Ortalamaya Girer

Dersin Seviyesi

7

Yarıyıl/Dönem

1

Dersin Dili

TR   

Dersin kordinatörü

Doç.Dr. Hasan ÖZKAYNAK

Dersi Verenler

Doç.Dr. Hasan ÖZKAYNAK

Dersin Yardımcıları

 -

Öğretim Türü

 

Dersin Kategorisi

Programın Uzmanlık Dersleri

Ön Koşullar

-

Önerilen Dersler

-

 

Diğer ÖZellikler

Bu ders tasarım/özgün üretimler içeriyor

Hayır

Bu ders disiplinlerarası çalışmalar içeriyor

Hayır

Bu ders staj/işyeri uygulamaları içeriyor

Hayır

 

Dersin Yürütülmesi Hakkında

-

 

Dersin Amacı

-

 

Dersin İçeriği

-

 

Ders Çıktıları / Öğrenme Hedefleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğretim Yöntemleri : (A)Sınav, (B)Kısa Sınav, (C)Juri / Kurul Sınavı, (D)Ödev, (E)Rapor, (F)Araştırma Makalesi, (G)Sunum, (H)Portfolyo, (I)Uygulamalı Beceri Gösterimi, (J)Proje İzleme, (K)Grup Projesi İzleme, (L)Tez İzleme, (M)Devam, (A1)Sınav (Ara Sınav)

Ölçme Yöntemleri : (1)Anlatım, (2)Soru - Cevap, (3)Tartışma, (4)Alıştırma ve Uygulama, (5)Gösteri, (6)Gösterip Yaptırma, (7)Rol Oynama, (8)Grup Çalışması, (9)Benzetim, (10)Beyin Fırtınası, (11)Altı Şapka, (12)Örnek Olay, (13)Deney / Labaratuvar / Atölye / Alan Uygulaması / Staj, (14)Bireysel Çalışma, (15)Problem Çözme, (16)Proje Temelli Öğrenme

Haftalık Konular

Haftalık Konular

Konular

 

Değerlendirme

   

Dönem İçi Değerlendirme Araçları

Sırası

Sırası

Ara Değerlendirme

A: Sınav

1

30

Diğer Dönem İçi Değerlendirme Faaliyetleri

B: Kısa Sınav

D: Ödev

1

1

10

10

Dönem Sonu Değerlendirme Araçları

A: Sınav

1

50

 

Sıra

Program Kazanımı

Derece

1

2

3

4

5

 

Ders Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

Program Çıktıları

İlgili Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Eğitim Alanlarına Dağılımı

ISCED Kodu

Eğitim ve Öğretim Temel Alanları

Dağılım [%]

 

İş Yükü

Etkinlikler

sayısı

Süresi [h]

Toplam İş Yükü [h]

Devam

14

   

Sınıf Dışı Ders Çalışma

14

   

A : Sınav (Ara Sınav)

1

   

D : Ödev

1

   

(A + C) Dönem Sonu Değerlendirmesi

1

   

Toplam İş Yükü

0

Toplam İş Yükü / 25h

0

AKTS

6