Doç.Dr. Hasan ÖZKAYNAK

 

Ders

Kodu

T

U

L

Ulusal Kredi

AKTS

Betonarme I

582052005401304

3

0

0

3

6

 

Dersin Türü

Zorunlu - Ortalamaya Girer

Dersin Seviyesi

6

Yarıyıl/Dönem

6

Dersin Dili

TR   

Dersin kordinatörü

Doç.Dr. Hasan ÖZKAYNAK

Dersi Verenler

Doç.Dr. Hasan ÖZKAYNAK

Dersin Yardımcıları

 -

Öğretim Türü

 

Dersin Kategorisi

Programın Temel dersleri

Ön Koşullar

-

Önerilen Dersler

-

 

Diğer ÖZellikler

Bu ders tasarım/özgün üretimler içeriyor

Hayır

Bu ders disiplinlerarası çalışmalar içeriyor

Evet

Bu ders staj/işyeri uygulamaları içeriyor

Hayır

 

Dersin Yürütülmesi Hakkında

Bu dersten en iyi şekilde faydalanmak ve başarılı olmak için; ders biriktirilmeden çalışılmalıdır. Öğrencinin derse gelmeden önce ÖYS üzerindeki materyalleri çalışmış ve en az 2 soru sorabilecek düzeyde hazırlanmış olması gerekir. Her dersin sonunda haber vermeden Kısa Sınav uygulaması yapılabilecektir. Ödevlerin geç teslim edilmesi halinde, geciken her gün için 20 puan cezai eksik puanlama yapılır. Dersin pekiştirilmesi için, ders sonrasında tekrarlar yapılarak, çözümlü uygulamalar kitapçığından alıştırmalar yapılmalıdır.

 

Dersin Amacı

Öğrenciye İnşaat Mühendisliği’nin en temel çalışma alanlarından birisi olan Yapı Mühendisliğinde önemli yer teşkil eden betonarme yapı elemanlarının tasarım esaslarının neler olduğunu ve pratik uygulamaların hesap esaslarını öğretmektir.

 

Dersin İçeriği

Beton, çelik, ankraj ve aderans, basit eğilme, kirişler, tablalı kesitler, kolonlar, etkileşim diyagramları, tek donatılı kesitler, çift donatılı kesitler, kesme esaslı tasarım, kesme etkisi ve narinlik etkisi.

 

Ders Çıktıları / Öğrenme Hedefleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1 . Beton davranışını anlar.

1.1 . Beton dayanımını etkileyen parametreleri sıralar.

1.2 . Beton sünekliğini açıklar.

1.3 . Beton rijitliğini tanımlar.

   

2 . Çelik davranışını anlar.

2.1 . Çelik türlerini belirtir.

2.2 . Çelik sünekliğini açıklar.

2.3 . Beton ve çelik malzeme özelliklerinin betonarme tasarımına esas olan özelliklerini açıklar.

   

3 . Yapıyı etkiyen yük türlerini ve yapısal güvenlik şartlarını belirler.

3.1 . Hareketli yük tanımını yapar.

3.2 . Ölü yük tanımını yapar.

3.3 . Ölü ve hareketli yük kombinasyonu yapar.

3.4 . Yapısal güvenlik şartlarını belirtir.

   

4 . Tek donatılı ve çift donatılı kesit tasarımını yapar.

4.1 . Basit eğilme tanımını yapar.

4.2 . Basit eğilme etkisindeki kesitlerde denge denklemlerini yazar.

4.3 . Şekil değiştirme bağıntılarını yazar.

4.4 . TS 500 şartlarını anlar.

4.5 . Taşıma gücü yöntemi ve emniyet gerilmeleri yöntemi arasındaki farkları belirler.

4.6 . Taşıma gücü yöntemine göre tasarım yapar.

   

5 . Tablalı kesit tasarımı yapar.

5.1 . Tablalı kesit tanımını ve özelliklerini TS500 uyarında yapar.

5.2 . Tablalı kesit için denge denklemini yazar.

5.3 . Tek donatılı ve çift donatılı tablalı kesit için betonarme tasarımı yapar.

   

6 . Normal kuvvet etkisindeki elemanlarda iki yönlü eğilme etkilerini tanımlar.

6.1 . Basit eğilme hesabı yapar.

6.2 . Etkileşim diyagramlarını açıklar.

6.3 . Dengeli eğilme , basit basınç ve basınç çekme durumlarını etkileşim diyagramında belirtir.

   

7 . Kolon kapasite hesabı yapar.

7.1 . Kolon tasarımı için belirlenen abakları anlar.

7.2 . Kolon tasarımının esasını anlar.

   

8 . Kolon tasarımı yapar.

8.1 . Tek yönde eğilme momentini etkiyen ve boyutları belirli olan kolon için uygun donatı seçimi yapar.

8.2 . Çift yönde eğilme momenti etkiyen ve boyutları belirli olan kolon için uygun donatı seçimi yapar.

   

9 . Betonarme elemanlarda kesme etkilerini esas alan tasarım yapar.

9.1 . Kesme etkilerine karşı önlem alır.

9.2 . Kesme etkileri için etriye hesabı yapar.

   

10 . Betonarme elemanlarda narinlik etkisini belirler.

10.1 . Betonarme elemanlarda narinlik tanımını yapar.

10.2 . Betonarme elemanlarda narinlik etkisini hesaplara dahil etme yöntemini anlar.

   

11 . Ankraj, Aderans ve Kenetlenme etkilerini anlar.

11.1 . Beton ve donatı arasındaki aderansı etkileyen faktörleri sıralar.

11.2 . Teorik kenetlenme boyunu hesaplar, TS500 de sıralanan şartları anlar.

   

Öğretim Yöntemleri : (A)Sınav, (B)Kısa Sınav, (C)Juri / Kurul Sınavı, (D)Ödev, (E)Rapor, (F)Araştırma Makalesi, (G)Sunum, (H)Portfolyo, (I)Uygulamalı Beceri Gösterimi, (J)Proje İzleme, (K)Grup Projesi İzleme, (L)Tez İzleme, (M)Devam, (A1)Sınav (Ara Sınav)

Ölçme Yöntemleri : (1)Anlatım, (2)Soru - Cevap, (3)Tartışma, (4)Alıştırma ve Uygulama, (5)Gösteri, (6)Gösterip Yaptırma, (7)Rol Oynama, (8)Grup Çalışması, (9)Benzetim, (10)Beyin Fırtınası, (11)Altı Şapka, (12)Örnek Olay, (13)Deney / Labaratuvar / Atölye / Alan Uygulaması / Staj, (14)Bireysel Çalışma, (15)Problem Çözme, (16)Proje Temelli Öğrenme

Haftalık Konular

Haftalık Konular

Konular

1

Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması

Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması

Giriş

2

Beton ve Çelik Malzeme Davranışları

3

Ölü yük, hareketli yük ve güvenlik şartları

4

Basit eğilme etkisindeki elemanlar

5

Tek donatılı kirişler

6

Çift Donatılı Kirişler

7

Tablalı Kirişler

8

Ara Sınav

9

Normal kuvvet etkisindeki elemanlar

10

Etkileşim Diyagramları

11

Kolon Tasarımı

12

Kolonlarda Narinlik

13

Kesme etkisindeki betonarme elemanlarda kesme hesabı

14

Aderans, ankraj ve kenetlenme

 

Kaynaklar

Ders Notu. Prof.Dr. Uğur ERSOY

 

Değerlendirme

   

Dönem İçi Değerlendirme Araçları

Sırası

Sırası

Ara Değerlendirme

A: Sınav

1

30

Diğer Dönem İçi Değerlendirme Faaliyetleri

B: Kısa Sınav

B: Kısa Sınav

1

2

10

10

Dönem Sonu Değerlendirme Araçları

A: Sınav

1

50

 

Sıra

Program Kazanımı

Derece

1

2

3

4

5

1

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. (MÜDEK i)

     

X

 

2

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisine sahiptir. (MÜDEK i)

   

X

   

3

Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. (MÜDEK ii)

   

X

   

4

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yötemlerini uygulama becerisine sahiptir (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarım

         

5

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. (MÜDEK iv a)

   

X

   

6

Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar (MÜDEK v)

         

7

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır. (MÜDEK vi)

         

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. (MÜDEK viii)

         

9

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. (MÜDEK iv b)

         

10

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. (MÜDEK vii)

         

11

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. (MÜDEK ix)

     

X

 

12

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalığa sahiptir. (MÜDEK x)

         

13

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri ile çagin sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. (MÜDEK xi)

   

X

   

 

Ders Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

Program Çıktıları

İlgili Öğrenme Çıktıları

1.Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. (MÜDEK i)
1.10.Yapı malzemelerinin temel özelikleri hakkında bilgi sahibi olur.

1,2

2.Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisine sahiptir. (MÜDEK i)
2.1.Rijit cisim mekaniği problemlerini çözer.

6,7,8,9,11

3.Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. (MÜDEK ii)
3.1.İnşaat mühendisligi problemleri için uygun çözüm yöntem ve tekniklerini seçer, benzetim yapar.

5

5.Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. (MÜDEK iv a)
5.1.İnşaat Mühendisliği yapılarının tasarımı için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

10

11.Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. (MÜDEK ix)
11.1.Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

3

13.Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri ile çagin sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. (MÜDEK xi)
13.1.Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri ile çagin sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir.

4

 

Dersin Eğitim Alanlarına Dağılımı

ISCED Kodu

Eğitim ve Öğretim Temel Alanları

Dağılım [%]

44

Doğa Bilimleri

15

46

Matematik ve İstatistik

15

52

Mühendislik

20

58

Mimarlık ve Yapı

50

 

İş Yükü

Etkinlikler

sayısı

Süresi [h]

Toplam İş Yükü [h]

Devam

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma

14

5

70

A : Sınav (Ara Sınav)

1

10

10

(A + C) Dönem Sonu Değerlendirmesi

1

20

20

Toplam İş Yükü

142

Toplam İş Yükü / 25h

5,68

AKTS

6