Doç.Dr. Hasan ÖZKAYNAK

 

Ders

Kodu

T

U

L

Ulusal Kredi

AKTS

Yapı Statiği II

520044105821302

3

0

0

3

5

 

Dersin Türü

Zorunlu - Ortalamaya Girer

Dersin Seviyesi

6

Yarıyıl/Dönem

6

Dersin Dili

TR   

Dersin kordinatörü

Doç.Dr. Hasan ÖZKAYNAK

Dersi Verenler

Doç.Dr. Hasan ÖZKAYNAK

Dersin Yardımcıları

 -

Öğretim Türü

 

Dersin Kategorisi

Programın Temel dersleri

Ön Koşullar

-

Önerilen Dersler

-

 

Diğer ÖZellikler

Bu ders tasarım/özgün üretimler içeriyor

Hayır

Bu ders disiplinlerarası çalışmalar içeriyor

Evet

Bu ders staj/işyeri uygulamaları içeriyor

Hayır

 

Dersin Yürütülmesi Hakkında

Bu dersten en iyi şekilde faydalanmak ve başarılı olmak için; ders biriktirilmeden çalışılmalıdır. Öğrencinin derse gelmeden önce ÖYS üzerindeki materyalleri çalışmış ve en az 2 soru sorabilecek düzeyde hazırlanmış olması gerekir. Her dersin sonunda haber vermeden Kısa Sınav uygulaması yapılabilecektir. Ödevlerin geç teslim edilmesi halinde, geciken her gün için 20 puan cezai eksik puanlama yapılır. Dersin pekiştirilmesi için, ders sonrasında tekrarlar yapılarak, çözümlü uygulamalar kitapçığından alıştırmalar yapılmalıdır.

 

Dersin Amacı

Öğrenciye İnşaat Mühendisliği’nin en temel çalışma alanlarından birisi olan Yapı Mühendisliğinde önemli yer teşkil eden hiperstatik sistemlerin analiz yöntemlerinden kuvvet yöntemi, yerdeğiştirme esaslı yöntemler, açı yöntemi ve cross yöntemi gibi önemli çözümleme yöntemlerini ve hesap esaslarını öğretmektir.

 

Dersin İçeriği

Hiperstatik sistemler, deplasman esaslı hesap yöntemleri, kuvvet yöntemi, moment dağıtma yöntemi, açı yöntemi, hiperstatik sistemlerde elastik mesnetler, hiperstatik sistemlerde deplasman hesabı.

 

Ders Çıktıları / Öğrenme Hedefleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1 . Hiperstatik sistemleri anlar.

1.1 . Hiperstatik sistemler ile izostatik sistemler arasındaki farkı öğrenir.

1.2 . Hiperstatik sistemlerin hiperstatiklik derecelerini belirler.

1.3 . Katı maddelerin sertlik özelliğini anlar.

   

2 . Kuvvet yönteminin esasını açıklar.

2.1 . Hiperstatik sistemlerde sıcaklık farkının iç gerilme oluşturmasının sebebini açıklar.

2.2 . Süperpozisyon ve süreklilik denklemlerini yazar.

2.3 . Uygun izostatik sistem seçimi yapar.

   

3 . Hiperstatik sistemlerde yerdeğiştirme hesabı yapar.

3.1 . Hiperstatik sistemlerde birim yükleme yapma esasını ve virtüel iş teoremini anlar.

3.2 . Kısaltma teoremini esasını anlar ve uygular.

3.3 . Mesnet çökmelerinin olduğu hiperstatik sistemlerde yerdeğiştirme hesabı yapar.

   

4 . Elastik mesnetli ve elastik birleşimli sistemlerin hesabını yapar.

4.1 . Elastik mesnet tanımını yapar.

4.2 . Elastik birleşim tanımını yapar.

4.3 . Elastik mesnetli ve birleşimli sistemlere kuvvet yöntemini uygular.

   

5 . Yapı sistemlerinin hesabında yerdeğiştirme yöntemlerini açıklar.

5.1 . Yerdeğiştirme yönteminin hesap yöntemlerini açıklar.

5.2 . Birim yerdeğiştirme sabitlerini açıklar.

5.3 . Elastik mesnetli sistemlerde redör tanımını yapar.

5.4 . Yerdeğiştirme esaslı yöntemlerle kuvvet yöntemi arasındaki ilişkiyi anlar.

   

6 . Düğüm noktaları sabit sistemlerde açı yöntemini anlar ve uygular.

6.1 . Düğüm noktaları sabit sistemlerde kuvvet yöntemi ile açı yöntemi arasındaki farkı belirtir.

6.2 . Ankastrelik moment hesabını yapar.

6.3 . Açı yöntemini hiperstatik sistemlere uygulamasını yapar.

   

7 . Düğüm noktaları sabit sistemlerde cross yöntemini uygular.

7.1 . Düğüm noktaları sabit sistemlerde kuvvet yöntemi ile cross yöntemi arasındaki farkı belirtir.

7.2 . Moment dağıtma ve geçiş katsayılarını hesaplar.

7.3 . Düğüm noktaları sabit hiperstatik sistemin çözümü için tablo hazırlar ve moment dağıtımını yapar.

   

Öğretim Yöntemleri : (A)Sınav, (B)Kısa Sınav, (C)Juri / Kurul Sınavı, (D)Ödev, (E)Rapor, (F)Araştırma Makalesi, (G)Sunum, (H)Portfolyo, (I)Uygulamalı Beceri Gösterimi, (J)Proje İzleme, (K)Grup Projesi İzleme, (L)Tez İzleme, (M)Devam, (A1)Sınav (Ara Sınav)

Ölçme Yöntemleri : (1)Anlatım, (2)Soru - Cevap, (3)Tartışma, (4)Alıştırma ve Uygulama, (5)Gösteri, (6)Gösterip Yaptırma, (7)Rol Oynama, (8)Grup Çalışması, (9)Benzetim, (10)Beyin Fırtınası, (11)Altı Şapka, (12)Örnek Olay, (13)Deney / Labaratuvar / Atölye / Alan Uygulaması / Staj, (14)Bireysel Çalışma, (15)Problem Çözme, (16)Proje Temelli Öğrenme

Haftalık Konular

Haftalık Konular

Konular

1

Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması

Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması

Giriş.

2

Hiperstatik sistemlerde Tanımlar: Hiperstatiklik derecesinin belirlenmesi. Kuvvet Yönteminin Prensibi.

3

Süperpozisyon ve süreklilik denklemleri. Kuvvet yöntemi ile hesaptam izlenen yol.

4

Uygun izostatik esas sistem seçimi. Sıcaklık değişmesine göre hesap.

5

Mesnet çökmelerine göre hesap örneği. Hiperstatik sistemlerde Yerdeğiştirme hesabı.

6

Elastik mesnet ve birleşim tanımı. Elastik Mesnet ve birleşimli sistemlerin hesabı.

7

Yerdeğiştirme yöntemlerine giriş. Tanımlar. Ankastrelik momentleri. Birim deplasman sabitleri.

8

Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).

9

Süperpozisyon Denklemleri. Düğüm noktaları sabit sistemlerin açı yöntemi ile hesabı.

10

Özel haller: Sistemde konsolların, elastik ankastre mesnetlerin bulunması, simetrik sistemler.

11

Dağıtma ve geçiş sayıları tanımı. Cross yöntemi ile hesabı.

12

Açı yöntemi ile çerçeve sistemlerin düşey ve yatay yüklere göre hesap örneği.

13

Cross yöntemi ile çerçeve sistemlerin düşey ve yatay yüklere göre hesap örneği.

14

Antimetrik şekildeğiştirme ve çeşitli özel hal uygulamaları.

 

Kaynaklar

Ders Notu: Prof.Dr. Adnan ÇAKIROĞLU Ders Notları

 

Değerlendirme

   

Dönem İçi Değerlendirme Araçları

Sırası

Sırası

Ara Değerlendirme

A: Sınav

1

30

Diğer Dönem İçi Değerlendirme Faaliyetleri

B: Kısa Sınav

B: Kısa Sınav

1

2

10

10

Dönem Sonu Değerlendirme Araçları

A: Sınav

1

50

 

Sıra

Program Kazanımı

Derece

1

2

3

4

5

1

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. (MÜDEK i)

         

2

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisine sahiptir. (MÜDEK i)

   

X

   

3

Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. (MÜDEK ii)

         

4

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yötemlerini uygulama becerisine sahiptir (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarım

         

5

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. (MÜDEK iv a)

 

X

     

6

Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar (MÜDEK v)

         

7

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır. (MÜDEK vi)

         

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. (MÜDEK viii)

         

9

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. (MÜDEK iv b)

         

10

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. (MÜDEK vii)

         

11

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. (MÜDEK ix)

         

12

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalığa sahiptir. (MÜDEK x)

         

13

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri ile çagin sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. (MÜDEK xi)

         

 

Ders Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

Program Çıktıları

İlgili Öğrenme Çıktıları

2.Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisine sahiptir. (MÜDEK i)
2.1.Rijit cisim mekaniği problemlerini çözer.
2.5.İzostatik yapı sistemlerini analiz eder.
2.6.Hiperstatik yapı sistemlerini analiz eder.

2,3,4,5,6,7

5.Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. (MÜDEK iv a)
5.1.İnşaat Mühendisliği yapılarının tasarımı için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

1

 

Dersin Eğitim Alanlarına Dağılımı

ISCED Kodu

Eğitim ve Öğretim Temel Alanları

Dağılım [%]

44

Doğa Bilimleri

20

46

Matematik ve İstatistik

20

52

Mühendislik

60

 

İş Yükü

Etkinlikler

sayısı

Süresi [h]

Toplam İş Yükü [h]

Devam

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma

14

4

56

A : Sınav (Ara Sınav)

1

12

12

(A + C) Dönem Sonu Değerlendirmesi

1

20

20

Toplam İş Yükü

130

Toplam İş Yükü / 25h

5,2

AKTS

5