Doç.Dr. Hasan ÖZKAYNAK

 

Ders

Kodu

T

U

L

Ulusal Kredi

AKTS

Yapı Malzemeleri

582054000001208

2

0

0

2

4

 

Dersin Türü

Zorunlu - Ortalamaya Girer

Dersin Seviyesi

6

Yarıyıl/Dönem

5

Dersin Dili

TR   

Dersin kordinatörü

Doç.Dr. Hasan ÖZKAYNAK

Dersi Verenler

Doç.Dr. Hasan ÖZKAYNAK

Dersin Yardımcıları

 -

Öğretim Türü

 

Dersin Kategorisi

Programın Temel dersleri

Ön Koşullar

-

Önerilen Dersler

-

 

Diğer ÖZellikler

Bu ders tasarım/özgün üretimler içeriyor

Hayır

Bu ders disiplinlerarası çalışmalar içeriyor

Evet

Bu ders staj/işyeri uygulamaları içeriyor

Hayır

 

Dersin Yürütülmesi Hakkında

Bu dersten en iyi şekilde faydalanmak ve başarılı olmak için; ders biriktirilmeden çalışılmalıdır. Öğrenci bu derse %70 devam etmelidir. Ödev 1 hafta geç teslimde 10 puan 2 hafta geç teslimde 20 eksik puan verilir.

 

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin, ayırıcı özellikleri ile yapı malzemelerini, yapı malzeme ve bileşen teknolojilerini anlamalarını, görgü ve bilgilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

 

Dersin İçeriği

Yapı malzemelerinin tanımlayıcı ve özgül özellikleri, şekil değiştirme ve bozulma, ağaç türleri, ahşap ve ahşap ürünleri; püskürük, metamorfik ve tortul taşlar ve ürünleri; kilden üretilmiş malzemeler ile diğer bağlayıcı malzemeler; beton, hafif beton ve ürünleri; demir, çelik ve aliminyum alaşımları ve ürünleri; cam ve cam ürünleri; plastikler, ısı ve su yalıtımı malzemeleri.

 

Ders Çıktıları / Öğrenme Hedefleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1 . Yapı malzemelerinin özelliklerini tanımlar.

1.1 . Yapı malzemelerinin genel ve ayırıcı özelliklerini tanımlar.

   

2 . Ahşabın özelliklerini betimler.

2.1 . Ağaç türlerini ve ahşabı görsel olarak ve özellikleri ile betimler.

2.2 . Ahşaptan yapılmış ürünleri özellikleri ile anlatır.

   

3 . Doğal taşların özelliklerini tanımlar.

3.1 . Doğal taşlardan püskürük, metamorfik ve tortul taşları özellikleri ile betimler.

3.2 . Doğal taş ürünleri özellikleri ile tanır.

   

4 . Kil ve killi malzemeleri tanır.

4.1 . Kil ve killi malzemeleri özellikleri ile tanır.

4.2 . Killi malzemeler olarak tuğlalar, bloklar ve seramikleri özellikleri ile tanır.

   

5 . Bağlayıcı malzemeleri tanımlar.

5.1 . Bağlayıcı malzemeleri ayırıcı özellikleri ile tanır, betimler ve açıklar.

5.2 . Bağlayıcı malzemelerden portland çimentosu, alçı ve kireci tanır.

   

6 . Beton ve özelliklerini tanır.

6.1 . Beton ve beton ürünlerini özellikleri ile tanır.

6.2 . Gaz beton ve hafif agregalı betonları ve ürünlerini tanır.

   

7 . Metal bazlı malzemeleri tanır.

7.1 . Metaller, demir / çelik alaşımları, ayırıcı özellikleri ile tanır.

7.2 . Alüminyum alaşımları ve ürünleri ayırıcı özellikleri ile tanır.

   

8 . Cam bazlı malzemeleri tanır.

8.1 . Cam ve cam ürünlerini (çift cam ve cam bloğu) ayırıcı özellikleri ile tanır, anlatır ve uygular.

8.2 . Silisli ısı yalıtımı malzemelerini, cam yünü ve taş yününü, ayırıcı özellikleri ile tanır.

   

9 . Isı yalıtımı malzemelerini tanır.

9.1 . Plastik esaslı ısı yalıtımı malzemelerini özellikleri ile tanır.

   

10 . Membranları tanır.

10.1 . Bitümlü ve plastik su yalıtımı membranlarını özellikleri ile tanır.

   

Öğretim Yöntemleri : (A)Sınav, (B)Kısa Sınav, (C)Juri / Kurul Sınavı, (D)Ödev, (E)Rapor, (F)Araştırma Makalesi, (G)Sunum, (H)Portfolyo, (I)Uygulamalı Beceri Gösterimi, (J)Proje İzleme, (K)Grup Projesi İzleme, (L)Tez İzleme, (M)Devam, (A1)Sınav (Ara Sınav)

Ölçme Yöntemleri : (1)Anlatım, (2)Soru - Cevap, (3)Tartışma, (4)Alıştırma ve Uygulama, (5)Gösteri, (6)Gösterip Yaptırma, (7)Rol Oynama, (8)Grup Çalışması, (9)Benzetim, (10)Beyin Fırtınası, (11)Altı Şapka, (12)Örnek Olay, (13)Deney / Labaratuvar / Atölye / Alan Uygulaması / Staj, (14)Bireysel Çalışma, (15)Problem Çözme, (16)Proje Temelli Öğrenme

Haftalık Konular

Haftalık Konular

Konular

1

Dersin tanımın, amacının, kısa içeriğinin, sınır koşullarının, uygulama, sınav ve değerlendirme sisteminin, kaynaklarının, diğer derslerle ilişkilerinin ve dersin haftalık programının öğrenciye sunulması.

2

Yapı malzemelerinin genel, tanımlayıcı ve özgül özellikleri; mukavemet, ısıl, görsel, akustic, ışık, su ve rutubet geçirme özellikleri; şekil değiştirme ve bozulma.

3

1. Ağaç türleri, yumuşak (iğne yapraklı) ve sert ağaçlar, ahşap ve özellikleri, rutubet emme ve şekil değiştirme;

2. Ahşap ürünleri: çubuklar, kontrplak, sunta, talaş levhalar vb.

4

Doğal taşlar: püskürük taşlar: granite, basalt, pomza,

Kısa Sınav 1 – Malzeme özellikleri, ahşap ve taşlar

5

Doğal taşlar: metamorfik: mermer ve tortul taşlar: traverten, kireç ve alçı taşları.

6

Killi malzemeler: tuğla, blok ve başka seramik malzemeler.

Deneme yazısı 1 - sunumu

7

Bağlayıcı malzemeler: Portland çimentosu, kireç ve alçı türleri, bitüm ve ürünleri.

Kısa Sınav 2 – Doğal taşlar, killi malzemeler, bağlayıcı malzemeler

8

Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz).

9

Beton, beton karışımı (su, çimento, kum, çakıl ve katkı maddeleri), beton ve özellikleri ve ürünleri

10

Hafif betonlar: gaz beton ve hafif agregalı (pomza taşı, cüruf) betonlar, özellikleri ve ürünleri

11

Metaller: demir ve çelik alaşımları ve çelik ürünler.

Kısa Sınav 3 - bütünleme

12

Metaller: aliminyum, aliminyum alaşımları, ayırıcı özellikleri ve aliminyum ürünleri.

Deneme yazısı 2 - sunumu

13

1. Cam ve cam ürünleri: çift cam, cam blok ve cam köpüğü.

2. Isı yalıtımı malzemeleri: cam yünü ve taş yünü.

14

1. Isı yalıtımı malzemeleri: genleştirilmiş ya da köpürtülmüş plastik ısı yalıtımı malzemeleri.

2. Su yalıtımı malzemeler – bitümlü ve plastik membranlar.

 

Kaynaklar

Ders Notu Projeksiyonla yapilan tüm sunumlar

 

Değerlendirme

   

Dönem İçi Değerlendirme Araçları

Sırası

Sırası

Ara Değerlendirme

A: Sınav

1

30

Diğer Dönem İçi Değerlendirme Faaliyetleri

B: Kısa Sınav

B: Kısa Sınav

1

2

10

10

Dönem Sonu Değerlendirme Araçları

A: Sınav

1

50

 

Sıra

Program Kazanımı

Derece

1

2

3

4

5

1

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. (MÜDEK i)

   

X

   

2

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisine sahiptir. (MÜDEK i)

 

X

     

3

Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. (MÜDEK ii)

   

X

   

4

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yötemlerini uygulama becerisine sahiptir (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarım

         

5

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. (MÜDEK iv a)

         

6

Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar (MÜDEK v)

         

7

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır. (MÜDEK vi)

         

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. (MÜDEK viii)

         

9

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. (MÜDEK iv b)

         

10

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. (MÜDEK vii)

         

11

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. (MÜDEK ix)

         

12

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalığa sahiptir. (MÜDEK x)

         

13

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri ile çagin sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. (MÜDEK xi)

         

 

Ders Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

Program Çıktıları

İlgili Öğrenme Çıktıları

1.Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. (MÜDEK i)
1.7.Malzemenin temel özelikleri hakkında bilgi sahibi olur.
1.10.Mühendislik perspektifinden yer bilimlerinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
1.10.Yapı malzemelerinin temel özelikleri hakkında bilgi sahibi olur.

1,2,4

2.Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisine sahiptir. (MÜDEK i)
2.7.Mühendislik tasarımının araziye uygulanabilmesini saglayacak ölçme yöntemlerini kullanarak hesap ve ölçme yapar.
2.9.Boru ve açık kanal hidroligi ile ilgili problemlerin çözüm yöntemlerini öğrenir ve problemleri çözer.

3,5

3.Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. (MÜDEK ii)
3.1.İnşaat mühendisligi problemleri için uygun çözüm yöntem ve tekniklerini seçer, benzetim yapar.

6,7,8,9,10

 

Dersin Eğitim Alanlarına Dağılımı

ISCED Kodu

Eğitim ve Öğretim Temel Alanları

Dağılım [%]

44

Doğa Bilimleri

5

46

Matematik ve İstatistik

5

52

Mühendislik

10

58

Mimarlık ve Yapı

70

72

Sağlık

10

 

İş Yükü

Etkinlikler

sayısı

Süresi [h]

Toplam İş Yükü [h]

Devam

14

2

28

Sınıf Dışı Ders Çalışma

14

3

42

A : Sınav (Ara Sınav)

1

10

10

(A + C) Dönem Sonu Değerlendirmesi

1

20

20

Toplam İş Yükü

100

Toplam İş Yükü / 25h

4

AKTS

4